Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tällä sivulla selostamme miten antamiasi tietoja käsitellään, mikä on tietojen keräämisen käyttötarkoitus ja miten tietosi ovat suojassa.

Rekisterin pitäjä

Yhteystiedot

Rekisterin nimi

Rekisterin peruste ja tarkoitus

Rekisterin tarkoitus on kartoittaa Launosten ja Kormun alueen asukkaiden kiinnostusta valokuituliittymän hankintaan. Kiinnostuksen ilmoittaminen ei ole sitova tilaus. Käytämme tietoja valokuituhankkeen edistämiseen. Yhteystietoja käytetään myös henkilöiden tavoittamiseen valukuituliittymän varsinaisen tilauksen tekemisen yhteydessä.

Rekisterin sisältö

Tietolähteet

Kiinnostuneista asukkaista kerätään listaa sähköisellä kyselyllä, johon käyttäjä syöttää tietonsa itse. Sähköinen kysely käyttää osoitetietokantaa, josta varmistetaan, että ilmoittaja asuu katuosoitteen perusteella kylissä, jota kysely koskee. Käyttäjän ilmoittama osoite yhdistetään muihin käyttäjän ilmoittamiin tietoihin.

Tietojen luovutus ja vastaanottajat

Tietoja ei käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen, kuin valokuituhankkeen edistämiseen. Henkilötietoja luovutetaan seuraavassa tapauksessa:
- mahdollisesti perustettava osuuskunta, kunta tai yhditys tai yritys ottaa valokuitu hankkeen hallintaansa
Mikäli tietoja siirretään, siitä ilmoitetaan käyttäjille sähköpostitse etukäteen, jolloin käyttäjä harkitsee uudelleen, antaako hän luvan tietojensa siirtämiseen uuteen rekisteriin.
Käyttäjä voi milloin tahansa pyytää omien tietojensa poistamista tästä rekisteristä osoitteella susannati@gmail.com

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Kerättyjä henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tämä rekisteri on suojattu sekä teknisin, että operatiivisin keinoin. Teknisillä keinoilla tarkoitetaan salausta ja muita ohjelmallisia ratkaisuja, joilla estetään, ulkopuolisilta pääsy tietoihin.

Operatiivisella suojauksella tarkoitetaan, että pääsy on rajattu ainoastaan yritykselle ja yrityksessä nimetyille henkilöille, jotka hallinoivat tätä rekisteriä. Tiedot säilytetään Suomessa, eikä mitään henkilötietoja välitetä ulkomaille

Tietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään toistaiseksi. Mikäli valokuituhanke peruuntuu tai ei muusta syystä toteudu, kaikki tiedot poistetaan palvelimelta.